کمپین های تبلیغاتی و ارتباطات منسجم بازاریابی

کمپین در لغت به معنای مبارزه و کارزار ترجمه شده است و از آنجا که در عمل در جوامع توسعه یافته به منظور حل مشکلات با برنامه ریزی علمی به کار می رود شاید بتوان از عناوینی مانند «برنامه ریزی هدفمند» یا «بسیج همه امکانات برای رسیدن به هدفی مشخص » برای تعریف آن استفاده کرد.کمپین ها برای حل یک مسأله و رفع یک مشکل و یا رسیدن به هدفی مشخص طراحی و اجرا می شوند. کمپین ها با به کارگیری مناسب ترین و به صرفه ترین روش ها و با تقسیم بندی اهداف به اجزای کوچکتر و قابل دسترسی در طی یک بازه زمانی مشخص (بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت) طراحی و اجرا می شوند.
در بازار گسترده رقابت،تبلیغات پراکنده، بدون هدف گذاری، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به نتیجه مطلوبی نمی رسد و هرگز از سطح آزمون و خطا بالاتر نمی رود.جدیدترین رویکردها و الگوهای مدیریت استراتژیک تبلیغات و ارتباطات تجاری، مدل هایی یکپارچه و هم افزا هستند که از طریق برقراری ارتباط منسجم و ساختار یافته بین عناصر آمیخته بازاریابی،فرایندها و فعالیت های تبلیغاتی شرکت را به طور کامل و اثربخش در خدمت اهداف و استراتژی ارتباطات بازاریابی و فروش قرار می دهد.
برنامه های منسجم بازاریابی، با در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و ترکیب ابزارهای ارتباطی گوناگون و ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر را به مخاطبان هدف منتقل می کنند و به شرکتها کمک می کنند که روش های مناسب و موثر ارتباط با مشتریان، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه گذاران و سایر موسسات را برنامه ریزی کرده و به کار گیرند.
تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برنامه بازاریابی یکپارچه است و یک کمپین تبلیغاتی با توجه به اهداف، بودجه،پیام، شعار، رسانه، برند، جایگاه یابی و بازار هدف،کل برنامه تبلیغاتی را به مخاطبان ارائه می دهد.کمپین تبلیغاتی بیاگر چشم انداز، اهداف، ماموریت و استراتژی شرکت یا سازمان و نمایانگر اهداف اساسی آن در ارتباط با مخاطبان است.عناصر تبلیغاتی در یک کمپین علاوه براینکه باید با هم هماهنگی،هارمونی و سازماندهی داشته باشند،باید هریک در جایگاه خود به وظیفه پیشبرد اهداف تبلیغاتی کمک کنند.یکی از بزرگترین دلایل شکست استراتژیها و برنامه های تبلیغاتی بیشتر شرکتها و موسسات،ناهماهنگی و تیمی عمل نکردن عناصر تبلیغاتی است.پیام ها باید همسویی و هم افزایی داشته باشند.
تفکر و مدیریت استراتژیک تبلیغات در یک سیستم تبلیغاتی و بازاریابی منسجم، علاوه بر ایجاد هماهنگی و سینرژی لازم  موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را شناسایی و پاسخگویی به آنها را تسهیل میکند و سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی تبلیغات خود را به وضعیت کنشی و آینده ساز تبدیل کند.
کانون تبلیغاتی آتیه روشن به کار گیری اصول علمی، استراتژی و تکنیک های خلاق در بازاریابی و تبلیغات توانایی خلق سیستم های یکپارچه تبلیغات و بازاریابی و کمپین های جامع تبلیغاتی را داراست برخی ازخدمات واحد تبلیغات و بازاریابی و طراحی کمپین های تبلیغاتی کانون آتیه روشن عبارتند از :
تبیین مسئله و تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغاتی
تدوین مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه با توجه به اهداف و شرایط و بودجه شرکت ها و سازمان ها
انتخاب ابزارهای ارتباطی مناسب
تبیین استراتژی و برنامه ریزی رسانه ای
ایده پردازی و خلاقیت در طراحی پیام ها