پروژه نمونه ۱

نگرشی است برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی تبلیغات مستمر و حداقل کردن هزینه های تبلیغات و تلفات تبلیغات این تفکر شیوه ای را فراهم میکند که از طریق آن بتوان با منابع ,تجهیزات , زمان و فضای کمتر , به بیشترین اثر بخشی تبلیغات دست یافت و با توجه به مشتریان هدف تبلیغاتی مناسبی برای آنها تامین کرد و از طریق این نوع نگرش میتوان نظام تولید ناب را نیز در سازمان جاری کرد

 

Date:
۱۵ آذر, ۱۳۹۳
Skills:
تحقیقات بازار مبل
Author:
تیم تحقیات آتیه روشن
URL:
Open link

نگرشی است برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی تبلیغات مستمر و حداقل کردن هزینه های تبلیغات و تلفات تبلیغات این تفکر شیوه ای را فراهم میکند که از طریق آن بتوان با منابع ,تجهیزات , زمان و فضای کمتر , به بیشترین اثر بخشی تبلیغات دست یافت.